Az alábbi napon az olvasmányoknál és a megjegyzéseknél hiányzik:
16. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP Gy1 V1
Zso: az évközi vasárnapról. Oi.: Te Deum.
zöld Mise: az évközi 6. vasárnapról saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. az évközi vasárnapokra I-VIII.
Olv.: Sir 15,15-20 (16-21); 1Kor 2,6-10.; Mt 5,17-37 (v. rövidebben: 5,20-22a. 27-28. 33-34a. 37)

A Querida Amazonia következő szakasza a liturgia kultúrába való beágyazását taglalja (81-84). Ferenc pápa megállapítja, hogy már a II. Vatikáni Zsinat is sürgette az "őslakos népek liturgikus inkulturációját". Az Amazóniával foglalkozó püspöki szinóduson "felmerült az a javaslat, hogy dolgozzanak ki egy úgynevezett amazóniai rítust". A...

1. A betlehem csodálatos jele, mely annyira kedves a keresztény népnek, mindig ámulatba ejt és csodálkozással tölt el bennünket. Amikor megjelenítjük Jézus születésének eseményét, akkor voltaképpen egyszerűen és örömmel Isten Fia megtestesülésének titkát hirdetjük. A betlehem ugyanis mintegy élő evangéliumként a Szentírás oldalainak túlcsordulása....


Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet - 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. - Kapcsolat