A boldoggá- és szenttéavatási eljárásokban a pápai és a fontosabb kongregációs döntésekről határozatot hoznak, melynek aláírásokkal hitelesített példánya legtöbbször csak hónapok múltán válik hozzáférhetővé. A Mindszenty bíboros életszentségét elismerő dekrétumot egy évvel a pápai döntést követően kaptuk kézhez, melynek szövegét teljes...

Tapasztalva a környező országok járványveszélyre vonatkozó szigorításainak enyhülését, és bízva abban, hogy a kántori szolgálat iránt érdeklődőknek idén is lehetőséget tudunk biztosítani a szakmai fejlődésre, kántorképzőnk tanáraival egyetértésben Intézetünk úgy döntött, képzésünket mégis is meghirdetjük a már megszokott nyári időpontban.

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel, a magyar püspökökkel egyeztetve - tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire, a hívek és zarándokok utazási nehézségeire - úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52....

Nyári kántorképző tanfolyamunk hagyományosan június közepétől július végéig szokott tartani. Az idei évben ez az időpont és a képzési rend a COVID-19 típusú koronavírus-járvány miatt megváltozik. Mindenképp szeretnénk ugyanis biztosítani a lehetőséget, hogy aki már elkezdte a tanfolyamot, az tudja folytatni, illetve be tudja fejezni, továbbá az új...

"Nem kell félned a sötétben látogató járványtól!" (vö. Zsolt 91,5-6) Ezekkel a szavakkal a zsoltáros arra buzdít, hogy legyünk nagy bizalommal Isten hűséges szeretete iránt, aki soha nem hagyja magára népét a megpróbáltatás idején.

Alább letölthető dokumentumokban közöljük a "Segédanyag a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz" című liturgikus segédletet (A4-es és A5-ös PDF formátumban), amelyet az MKPK Állandó Tanácsa 790/2020. számon, 2020. április 2-án hagyott jóvá. Előkészítését Intézetünk végezte.


Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet - 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. - Kapcsolat