Építészet

DR. GUZSIK TAMÁS:
KERESZTÉNY LITURGIÁK ÉPÍTÉSZETE 

Bevezetés 
l. Keresztény vallások és liturgiák kialakulása
2. A keresztény szakrális építészet kialakulása
    2.1. Az "Utolsó Vacsora liturgiája"
    2.2. Az első keresztény istentiszteletek és építészeti keretük 
    2.3. A katakombák liturgiája
    2.4. Az ókeresztény reprezentatív építészet kialakulása
        2.4.1. Liturgiák az "Aranykorban" (IV-VI. sz.)
        2.4.2. Rómavárosi liturgia
        2.4.3. Az ókeresztény bazilika
3. Liturgiák és liturgikus építészet Keleten
    3.1. Bizánci liturgiák és építészetük
    3.2. Szír liturgiák és építészetük
        3.2.1. Nyugati szír (jakobita) liturgia
        3.2.2. Keleti szír (kháld) liturgia
        3.2.3. Szír liturgiák tere, szíriai bazilikák
        3.2.4. Uniált szír egyházak és liturgiáik
    3.3. Az örmény liturgia és építészete
        3.3.1. Örmény liturgia
        3.3.2. Örmény szakrális építészet
    3.4. Afrikai liturgiák és építészetük
        3.4.1. Kopt liturgia, kopt építészet
        3.4.2. Etióp liturgia és szakrális építészet
        3.4.3. Észak-afrikai liturgia és építészet 
4. A keleti szerzetesség liturgiája és építészete  
    4.1. A szerzetesség kialakulása
    4.2. Egyiptomi szerzetesi építészet
    4.3. A bizánci szerzetesi liturgia építészete
    4.4. A szír szerzetesség építészete  
    4.5. Az örmény szerzetesség építészete


I.rész: Róma és a keresztény kelet 

Liturgikus építészet napjainkban

A kortárs szakrális építészet kutatása Guzsik Tamás szellemi munkásságának folytatása.A kutatás alapjait 2002-re datálhatjuk, amikor a kurzus először került meghirdetésre - mintegy a Szakrális terek építészete 1. alapkurzus folytatásaként. Célja a történeti elemzések megismerésével az erre építkező kortárs tendenciák megismerése.A kurzusok előadója és tervezési konzulense Vukoszávlyev Zorán.A kutatáshoz doktori munkájával kapcsolódik Katona Vilmos doktorandusz.

https://szakralis.wordpress.com/

Magyarország templomai

"Magyarország templomainak összegyűjtése talán a legegyszerűbb módja kis hazánk megismerésének. Hiszen melyik az az épület, melyet a legkisebb falutól a legnagyobb városig, mindenhol megtalálunk? Melynek építészeti jellege szigorúan kötött, mégsem találunk két teljesen egyformát? Mely minduntalan lenyűgöz tiszteletet parancsoló tornyaival vagy nemes egyszerűségével? Nem csupán a vallás jellege nyomja rá minden templomra bélyegét, de a város is, ahová építették illetve a korszak, amelyben épült. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek az épületek magukon viselik azon emberek keze nyomát is, akik gondozzák, akik "vele élnek". Barangolásaink során sok falut, várost bejártunk, sok templomot lefényképeztünk, és mindig éreztük, hogy a templom olyan, mint a hely, ahol épült: a település szerves része. Reméljük, hogy ez az oldal kellemes élményt nyújt mindenkinek, akit érdekel az építészet, és segítségére lesz azoknak, akik információt szeretnének gyűjteni munkájukhoz, dolgozatukhoz. Nem utolsó sorban pedig reméljük, hogy kedvet kapnak felkerekedni és csak úgy bejárni a szomszéd kerületet, falut, várost, különös tekintettel azok templomtornyaira... melyekről szívesen vesszük az elküldött fotókat..." (magyartemplomok.hu)

https://www.magyartemplomok.hu/