Kiadványaink


Felnőttek katekumenátusa
Az Apostoli Szentszék Ordo Initiationis Christianae Adultorum (Felnőttek beavatása a keresztény életbe) címmel rendelkezést adott ki, amely a felnőtteknek, fiataloknak és gyermekeknek a keresztségre, az elsőáldozásra, valamint bérmálásra való felkészülése új rendjét határozza meg. Ez a kiadvány a római dokumentum előírásait és szertartásait a hazai viszonyokra alkalmazva tartalmazza, és a lelkipásztorok ebből a könnyen használható kézikönyvből végezik majd a szertartásokat.

Ár: 900 Ft (+postaköltség)

Te adsz nekünk eledelt...
Minden imádsággal átélt étkezés az Úr szeretetébe enged betekinteni, abból ízlelhetünk meg egy "szeletnyi" Örömhírt: Ő szeret minket, figyel az életünkre, gondunkat viseli. Az étkezést körülölelő hálánkkal mi elfogadjuk ezt a szeretetet, e szeretet lesz az, ami igazán táplál. Valójában nem mi hívjuk asztalunkhoz az Urat, hanem mindig Ő az, aki övéinek megteríti szeretetének asztalát. A közel 80 imából álló összeállításunk ennek az egyszerű és mindennapi Istenélménynek a felfedezésében szeretne segíteni.

Ár: 700 Ft (+postaköltség)


Documenta musicae sacrae
A kötet tartalmazza a száz év óta megjelent egyházzenével kapcsolatos római és püspökkari megnyilatkozásokat, illetve a liturgikus könyvek bevezetőit, valamint XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger) írását a szent zenéről. A kiadvány kézikönyv, mely remélhetőleg nagy segítség lesz a lelkipásztorok és egyházzenészek számára, hogy mun-kájukat összhangban és egységben tudják végezni.

Ár: 1500 Ft (+postaköltség)

Négyszólamú motetták vegyes karra - latin nyelven
A Liturgikus Intézet és az OMCE (Országos Magyar Cecília Egyesület) közös kiadásában a Négyszólamú motetták vegyeskarra, latin nyelven c. kötet, amely 21, a római katolikus liturgiában általánosan használható szöveg 45 zenei feldolgozását tartalmazza, Josquin-től Sztravinszkijig. Részben a Magyar Kórus kiadásában 1930-1950 között megjelent művekből válogat.

Ára: 4000 Ft (+postaköltség)


Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet - 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. - Kapcsolat