Katolikus kántorképző tanfolyamok másutt

Debrecen-Nyíregyháza kántorképző tanfolyam

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szervezésében kántorképző tanfolyam indul 2015. szeptember 5-től. A négy éves időtartamú képzés minden hónap első és harmadik szombatján 8.00-14.00-ig tart majd a debreceni Szent Anna-székesegyház 7 sz. hittantermében. A következő kurzus 4 év múlva, tehát 2019-ben indul ismét.
Jelentkezési feltételek: A jelentkezőknek előképzés nem szükséges. Meghallgatás a képzés első alkalmán (2015. szeptember 5.) lesz, ahol egy szabadon választott gregorián vagy népének tételt kell elénekelni, vagy hangszeren előadni. A hangszeres előadás nem kötelező. A képzést eredményesen befejező hallgatók kántori oklevelet kapnak, amely kántori alapképzésnek számít. A képzés díja: 25 000 Ft/félév
Jelentkezés a következő elérhetőségen lehet:
Dobos Mihály, a kántorképző vezető tanára
+36-30/869-1825
e-mail: dobosmisi@hotmail.com

Sajtóiroda - Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Győri kántorképző tanfolyam 

9021 Győr, Káptalandomb 10.

Tel.: 06-20/565-7225
Vezető: Katona Tibor karnagy (v) 
Néhány gondolat a Győri Kántorképző Tanfolyamról: Győrben a kántorképzés hosszú múltra tekint vissza. Már az ötvenes években, a szerzetesrendek szétszóratása után felmerült az igény, hogy a válaszút elé állított kántortanítók helyére kiképezzenek új egyházzenészeket. Ez az igény hívta életre a kántorképző tanfolyamot Győrött is és országszerte a püspöki székvárosokban. Győrben is - mint általában országosan - magasan képzett, elhivatott zenészek oktattak és oktatnak ma is, hogy másokat ne említsek, Maitz Imre atya, Jáki Teodóz atya. A mai tanári kar méltó utódja a régi "nagyoknak". 
A tanári kar névsora tantárgyak szerint: 
Hittan, Liturgika: Dr. Maróti Gábor atya
Gregorián, népének: Somfai Elemér (Győr, Szentlélek-templom)
Szolfézs, karvezetés: Katona Tibor (Győr, Bazilika)
Zeneelmélet: Fülöp Ferenc
Hangszer: Kovácsné Juhász Orsolya (Győr, Bazilika); Cziglényi László (Győr, Bazilika); Soós Gábor (Győr, Szent Imre-templom); Horváth József (Csorna, Premontrei perjelség); Katona Tibor (Győr, Bazilika) 
Az oktatás szombatonként reggel 9 órától délután 4 óráig tart, délelőtt hangszeres, délután csoportos elméleti órákkal. A négy évfolyamon jelenleg 26 növendék tanul, zömében fiatalok, akik az egyházi zene különleges, lélekemelő szépsége és az Istendicséret egyik legmagasztosabb módja, a liturgia zenei szolgálata miatt vállalják a többletterhelést.Az idei év végén öt hallgató szeretne képesítő vizsgát tenni és szolgálni egyházközségében a szent liturgiát. Célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést az egyházi zene és annak művelői iránt, illetve bemutatni azt az utat, ahogyan el lehet jutni a szent zene igazi szolgálatához.

Kaposvári Püspökség kántorképzője

A Kaposvári Püspökség kántorképző tanfolyama az iskolai tanévben zajlik.
Az elméleti kurzusok szerdánként, 16:00 - tól kezdődnek. A gyakorlati kurzusok egyéni beosztás szerint vannak ütemezve.

Érdeklődni lehet:
Szili Zoltán, (kaposvári egyházmegye zeneigazgatója)

+36-20/927-7576
szilizoltan74@t-online.hu

Pécsi kántorképző tanfolyam


A Pécsi Egyházmegye kántorképző tanfolyama a nyár folyamán zajlik, 2 hetes időtartammal.
A képzésről bővebben érdeklődni lehet az alábbi linken: https://www.facebook.com/pecs.kantorkepzo/timeline?ref=page_internal

Székesfehérvári Egyházmegyei kántorképző tanfolyam


Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
Telefon: (22) 510-694
Fax: (22) 510-699
Igazgató: Wasztl János székesegyházi karnagy, egyházmegyei zeneigazgató
https://www.szfvar.katolikus.hu/intezmenyek/egyhazmegyei-kantorkepzo-tanfolyam

Ward Mária Katolikus Általános Iskola és Gimnázium egyházzenei szakképzése

Egyházzenei képzés 9.-13. osztályos tanulóknak, valamint érettségi utáni OKJ-s hallgatóknak.
2015-ben indulhatott el az egyházzenei szakképzés a Ward Mária Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban. A képzés alatt szakosodnak a diákok karvezetés és orgonista szakirányba. Megismerkednek a zenetörténet egyik legcsodálatosabb ezer évével, a gregorián történetével, valamint a polifón egyházzenével az általános zenetörténeti ismeretek mellett. A rendszeres liturgiai szolgálat hozzájárul ahhoz, hogy a képzés valóban élő és gyakorlati legyen. A szakon tanító kollégák zeneakadémia-egyházzenét végzett fiatal felnőttek, akikkel a diákok rendszeresen együtt énekelnek/szolgálnak. Kapcsolatot alakítunk ki más, hasonló képzésben résztvevőkkel, a rendszeres közös programok, táborok, liturgiai alkalmak elmélyítik a megszerzett tudást. Fontos szempont, hogy mindezek mellett egy színvonalas gimnáziumban tanulnak a hallgatók, és ha mégsem a zene mellett döntenek egyetem választásnál, ugyanolyan esélyekkel indulnak az egyetemi felvételiken, mint az iskola bármelyik más gimnazista tanulója. 

Amennyiben részletesebben érdekel ez a képzés, látogass el a https://wardmaria.hu/felvetelizoknek oldalra, ahol minden információt megtalálsz a nyíltnapokról, felvételi követelményekről.
Személyesen is szívesen segítünk:
Némethné Dankó Borbála (tanszakvezető): 
danko.borbala@wardmaria.hu , vagy 
0630/454-7033-as telefonszámon.


Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet - 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. - Kapcsolat