Aktuális

ŐSZENTSÉGE FERENC PÁPA
MAGYARORSZÁGI APOSTOLI LÁTOGATÁSA

A Magyarországi Apostoli Nunciatúra közleménye
Ferenc pápa, elfogadva az állami és egyházi hatóságok meghívását, apostoli látogatást tesz Magyarországon ez év április 28. és 30. között, meglátogatva Budapest városát.

Mind a zsolozsma, mind pedig a templomi istentiszteleteket kiszolgáló helyiség, a sekrestye fontos a katolikus liturgia szempontjából. Jelen számunk megkísérli az immár évtizedek óta népnyelven (sőt mobiltelefon applikációk segítségével) is végezhető, zsinat utáni Liturgia Horarum (Az imaórák liturgiája), köznyelven zsolozsma bizonyos kérdéseinek...

A mai napon, szentségekkel megerősítve elhunyt Dr. Pákozdi István felsőkrisztinavárosi plébános, teológiai tanár, érseki tanácsos, pápai káplán, egykori egyetemi lelkész, a Praeconi folyóirat főszerkesztője életének 67., papságának 43. évében.

Több éves előkészítés után már a nyomdai munkák fázisában tart a II. Vatikáni Zsinat határozata szerint megújított, Szent VI. Pál pápa által kihirdetett és Szent II. János Pál pápa által felülvizsgált, kibővített Római misekönyv új magyar nyelvű kiadása. A munkákat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megbízásából a Magyar Liturgikus és...

Áldott karácsonyt és a békesség útjain vezérelt új esztendőt kívánnak a Liturgikus Intézet munkatársai!

A dokumentum a lapozóra kattintva vagy a QR-kódot beolvasva érhető el, és már tartalmazza azokat az utólagos módosításokat, amelyek a nyomtatás után változtak, illetve azoknak a hibáknak a javításait, amelyek a nyomtatást követően kerültek korrigálásra.