Megjelent a Praeconia 2022-es, húsvéti száma

2022.04.06

Mind a zsolozsma, mind pedig a templomi istentiszteleteket kiszolgáló helyiség, a sekrestye fontos a katolikus liturgia szempontjából. Jelen számunk megkísérli az immár évtizedek óta népnyelven (sőt mobiltelefon applikációk segítségével) is végezhető, zsinat utáni Liturgia Horarum (Az imaórák liturgiája), köznyelven zsolozsma bizonyos kérdéseinek taglalását, továbbgondolását. Ezzel foglalkozik az első négy tematikus tanulmány. Ezt követően a sekrestye kérdéskörét csupán két tanulmány elemzi, ám Liturgikus élet rovatunkban visszatér a téma. A többi tanulmány vegyes liturgikus kérdéseket érint: boldoggá avatást, introitust, a keresztény liturgia történetét, a misekönyvet, a templomszentelést, a prefációt, a lényegre való koncentrálást, az eucharisztikus kongresszus liturgikus ruháit, az ó-antifónákat és a Jelenések könyvét. A Dokumentumok között a zsinat előtti liturgia végzésének aktuális szabályait olvashatjuk, valamint XVI. Benedek pápa regensburgi liturgikus beszédét a Hiszekegyről. A Liturgikus élet hat kisebb elemzést tartalmaz. Végül a Szemle öt új könyv ismertetését sorolja fel. 

A közelgő húsvéti időre a liturgiában való megújulást is kívánva ajánlja folyóiratunk az elmélyedt készülődést, és a méltó, áhítatos végzést! 

Pákozdi István
főszerkesztő


E lapszámunk az utolsó, melyet Dr. Pákozdi István atya szerkesztett, és amely végső formáját éppen aznap délelőtt nyerte el, amikor István atya utolsó óráit élte köztünk. Az idő István atya életében egy meghatározó és különleges tényező volt: olyan ajándék, lehetőség, amivel élni és nem visszaélni kell. Ez jellemezte folyóiratunkban 2009-től végzett főszerkesztői munkáját is: a lapszámok tematikáját, tartalmát már évekre előre tervezte el és készítette elő, a tőle mindig elvárható gondossággal, utánajárással és szakmai lelkesedéssel. István atya kezei között összesen XIII évfolyam 24 száma jelent meg a Præconiának.

Az örök Világosság fényeskedjék neki!