Szentelések és áldások

2022.03.31

2022. április 1-től kapható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásával készült „Szentelések és áldások“ liturgikus kiadvány a Szent István Társulatnál.


Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket. Mert kiválasztott minket őbenne a világ megteremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtte a szeretetben (Ef 1,3-4).

Az Áldások könyve magyar fordításban megjelent vaskos kiadványa (Szent István Társulat, Budapest, 2012) azoknak az áldásoknak és szentelményeknek a teljes gyűjteményét tartalmazza, amelyeket a katolikus Egyház a mindennapokban használ. Ez egy hatalmas forrás, kincsestár. Az általános irányelvekben szerepel az a kitétel, hogy az áldások és szentelmények anyagát lelkipásztori szempontból kisebb füzet formájában is ki lehet adni (a legfőbb irányelveket megtartva, lásd 29/h pont). Német nyelvterületen ismert és közkedvelt a Kis Rituale (Kleines Rituale für besondere pastorale Situationen. Herder, Freiburg, 1989). 

Az ebből a példából ihletet merítve elkészített praktikus, kézre álló formába öntött és a magyar egyházi viszonyokra alkalmazott kötetet tartjuk most kezünkben. A kötet az áldásokról megfogalmazott rövid tanító résszel indít, melyből világossá válik, hogy mely személyek mely áldások végzésére jogosultak. Ugyancsak itt találjuk az áldások szerkezeti felépítésének leírását (ez betétlapként is a rendelkezésre áll). A szenteltvíz készítésének szertartása után négy nagy fejezetben következnek a különféle áldások (Szakrális és jámborsági tárgyak megáldása; Személyek megáldása; Áldások az egyházi év során; Különböző alkalmakra szolgáló áldások). Minden egyes címnél találhatunk egy szentírási szakaszt és az áldó könyörgést. Némely esetben, különösen ott, ahol ezt a magyar hagyomány megkívánja (pl. házmegáldás vízkeresztkor, járművek megáldása), egyéb szövegeket is közlünk. Ahol a helyzetek sokfélesége indokolttá teszi, ott az áldó könyörgésnek több választható verzióját is fellelhetjük (pl. húsvéti ételek megáldása). A függelékben találunk zsoltárokat, fohászokat és néhány éneket, amelyek a szent cselekmény gazdagabbá tételét hivatottak segíteni."

(Részlet a „Szentelések és áldások" bevezetőjéből)