Kiengesztelődés és liturgia

2019.10.15

Megjelent a Praeconia folyóirat 2019-es őszi száma!

A magyar kereszténység a jövőre (2020-ban) megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készül, ami "egy ragyogó lehetőség lesz az emlékezet megtisztítására és gyógyítására, a múlt sebeinek, sérelmeinek megbocsátására, hogy Krisztusban kiengesztelődjünk egymással, ugyanis ő képes legyőzni a jelen nehézségeit és kísértéseit. A kiengesztelődésre való törekvésben az Eucharisztia az lesz az életben, amit az ünneplésben jelentésként hordoz" - írja a Kongresszusra előkészítő dokumentum (ld. a Dokumentumok rovatunkban).

A kiengesztelődés és az Eucharisztia szorosan összetartoznak. Nemcsak azért, mert mind a kettőnek van liturgiája, hanem mert az Eucharisztia vételének feltétele a tiszta lélek, a megszentelő kegyelem állapota, a komoly előkészület, az igazi kiengesztelődés Istennel és egymással. Jól illeszkedik e számunk tanulmányainak gyűjteménye a majd a következő évben megjelenő Eucharisztia és liturgia számhoz és egyben a Kongresszus ünnepléséhez. Tematikus tanulmányaink a szentség apostoli szolgálatát, a szentség gondozását, a bizánci egyházban való gyakorlatát, a gyóntató lelkületét és a bűnbánati liturgiákat írják le. Végül bemutatjuk a gyóntatás egy kimagasló szolgálattevőjét, Boldog Leopold Mandić atyát. Az Egyéb tanulmányok között olvasható Romano Guardiniről, a nevelő liturgiáról szóló írások, valamint a 30 év evangéliuma, az ókeresztény Szent Család ábrázolások és egy középkori német korál. A Dokumentumokban Ferenc pápa egy liturgiát érintő beszéde, valamint a NEK-dokumentum részlete található.

Gazdag a Liturgikus élet rovat is: új ünnepek, zöld hétköznapok, a 21. század miséje, a bor liturgikus jelentése, Salve Regina, egy magyar ének latin változata, a latin nyelv fontossága és a kazula felett viselt stóla témái kerülnek szóba.

A Liturgikus kérdés a gyónásra és a gyóntatásra vonatkozik, személyes vallomásokat olvashatunk benne. A Szemlében tíz nemrég megjelent érdekes mű ismertetését találjuk.

Reméljük, hogy e számunk előfutára a várt Eucharisztikus Kongresszusunknak, ugyanakkor buzdít a kiengesztelődés szentségének buzgó vételére és szolgálatunk megerősítését is jelenti a gyóntatás papi gyakorlatában.

A főszerkesztő