A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepéhez

2019.06.06

Hazánkban 2019. június 13-án üljük - az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció 2012. július 23-án kelt, Prot. N. 1040/11/L iratszámú határozata szerint a Pünkösdöt követő első csütörtökön - a mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepét.

A naphoz tartozó szentmisét a Direktórium módosítási jegyzékének iránymutatását követve végezzük:


Június 13. Csütörtök - A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap - Ü             GY1 V1

fehér Mise: Votív mise a mi Urunk, Jézus Krisztusról, az örök főpapról saját. (Misekönyv, 890. old.) Dicsőség, I. v II. pref. a legszentebb Oltáriszentségről. 
Olv.: Iz 52,13-53, 12 v. Zsid 10,12-18; Lk 22, 14-20 (A Szentmise olvasmányai: A különféle szükségletekben és a votív misékben.)
Egyetemes könyörgések évközi köznapról.

A naphoz tartozó zsolozsmát az alábbi -  az MKPK 2019. június 3-4. között tartott nyári ülésén ideiglenes használatra jóváhagyott - dokumentum alapján imádkozzuk:

Az ünnep zsolozsmaszövege beépítésre került az online zsolozsmába is (az applikációban ez sajnos nem elérhető), melyet ide kattintva érhetnek el.


Fotó: Liturgikus Intézet