A direktórium decemberi változásai

2019.12.09

Az alábbi nap Ferenc pápa 2019. október 7-i dekrétuma alapján módosult:

10. Kedd - köznap Gy2 V2
v. A Loretói Boldogságos Szűz Mária - e
Zso: az adventi köznapról, vagy az emléknapról (Szűz Mária közös zsolozsmája, I. kötet).

viola Mise: köznapi, saját kollekta, I. adventi pref.
Olv: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

Vagy:
A Loretói boldogságos Szűz Máriáról: Szűz Mária miséi (Misekönyv, 716. old.), saját kollekta,
I. v. II. pref. a Boldogságos Szűz Máriáról.
Olv: Iz 7,10-14; 8,10; Lk 1,26-38 (SzO, 573., 587. old)

Az alábbi napon a megjegyzéseknél hiányzik:

15. ADVENT III. VASÁRNAPJA Gy0 V0
Zso: az adventi vasárnapról. Oi.: Te Deum.
viola Mise: Advent III. vasárnapjáról: saját.
Hitvallás, I. adventi pref. (Dicsőség nincs.)
Olv.: Iz 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11

Ebben az évben elmarad: Boldog Brenner János áldozópap és vértanú - e


Az alábbi napon a megjegyzéseknél tévesen szerepel:
Elmarad: Boldog Brenner János áldozópap és vértanú - e

Helyesen:
22. ADVENT IV. VASÁRNAPJA
Gy0 V0
Zso: az adventi vasárnapról. Oi.: Te Deum.
Ed.: Magnificat-ant: "Ó, Emmánuel..."
viola Mise: Avent IV. vasárnapjáról saját.
Hitvallás, II. adventi pref. (Dicsőség nincs.)
Olv.: Iz 7,10-14; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24

Szerdán lesz Urunk születésének főünnepe, ami parancsolt ünnep. A hirdetésekben említsük meg.

Az alábbi napon a megjegyzéseknél tévesen szerepel:
Pannonhalma: ma van a főpásztor püspöki kinevezésének évfordulója (2018). 

Helyesen:
23. Hétfő - köznap Gy2 V1
Zso: az adott naptári napról (dec. 23-ról).
Rd. és Ed. ant-i: "Az Eljövendő Uralkodó..."
Ed.: Magnificat-ant: "Ó, Emmanuel..."
viola Mise: saját, II. adventi pref.
Olv: Mal 3,1-4.23-24; Lk 1,57- 66

Megemlékezés vehető: Kȩty Szent János áldozópap - e


Az alábbi napon az előesti szentmise leírásánál hiányzik:

26. Csütörtök - Szent István első vértanú - Ü Gy1 V1
Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
Ed.: Dec. 26. Karácsony nyolcadában.
piros Mise: Szent Istvánról: saját.
Dicsőség, karácsonyi pref. (Hitvallás nincs)
A IV. Eucharisztikus ima nem mondható,
sem a különleges alkalmakra valók.
Olv.: ApCsel 6,8-10. 7,54-59; Mt 10,17-22 (SzO)

Eger:
fehér Esti szentmise: Gy1 V0
Minden az egyházmegye védőszentjének főünnepéről.
Zso: I. Ed. az egyházmegye védőszentjének főünnepéről

Az alábbi napon az olvasmányoknál tévesen szerepel:
v. Ter 15,1-6. 21,1-3; 
v. Zsid 11,8.11-12.17-19;
Lk 2,22-40 (v. rövidebben: Lk 22, 22.39-40)

Helyesen:
29. Vasárnap - A Szent Család:
Jézus, Mária és József - Ü Gy1 V1 
Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér Mise: A Szent Családról: saját.
Dicsőség, Hitvallás, karácsonyi pref.
Az I. Eucharisztikus imában karácsonyi betét.
A IV. Eucharisztikus ima nem mondható,
sem a különleges alkalmakra valók.
Olv.: Sir 3,3-7.14-17a (gr. Sir 3,2-6. 12-14) Kol 3,12-21 ;
Mt 2,12-15. 19-23

Elmarad: Becket Szent Tamás püspök és vértanú - e
Szerdán lesz Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, vasárnap pedig Urunk megjelenésének főünnepe. Ezek parancsolt ünnepek. A hirdetésekben említsük meg.
Családok megáldása a Praeorator szerint: 100-102. old.