Ferenc pápa katekézis-sorozata
a szentmiséről


Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Folytatjuk a szentmiséről szóló katekéziseket. Tudjuk, hogy Jézus az utolsó vacsorán - miután fogta a kenyeret s a borral töltött kelyhet, és miután hálát adott Istennek - "megtörte a kenyeret". A mise eucharisztikus liturgiájában ennek a mozdulatnak felel meg a "kenyértörés", amelyet az Úr által nekünk tanított...

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Ma van a tavasz első napja: szép tavaszt kívánok! Mi történik tavasszal? Kivirágzanak a növények, kivirágzanak a fák. Felteszek nektek egy-két kérdést. Egy megbetegedett fa vagy növény, tud szépen virágozni? Nem! Egy fa vagy növény, amelyet nem öntöz az eső, vagy nem öntöznek mesterségesen, tud szépen virágozni?...

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Ma a holnap kezdődő húsvéti szent három napról szeretnék elmélkedni, hogy egy kicsit mélyebben megértsük, mit is jelentenek a liturgikus év legfontosabb napjai nekünk, hívőknek. Szeretnék feltenni nektek egy kérdést: hitünknek melyik ünnepe a legfontosabb, a karácsony vagy a húsvét? A húsvét, mert az üdvösségünk...

Kedves testvéreim, jó napot és áldott húsvétot kívánok! Láthatjátok, hogy ma virágok borítják a teret: a virágok az örömről, az örvendezésről szólnak. Egyes helyeken a húsvétot "virágzó húsvétnak" is hívják, mert kivirágzik a feltámadt Krisztus: ő az új virág, kivirágzik megigazulásunk, virágba borul az Egyház életszentsége. Ezért van itt ilyen sok...

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Folytatjuk a szentmiséről szóló katekéziseket, a mai alkalommal az eucharisztikus imával foglalkozunk.

Folytatjuk a szentmiséről szóló katekéziseket. Az ige liturgiáját - mellyel az elmúlt katekézisekben foglalkoztam - a mise második lényegi része követi: az eucharisztia liturgiája. Benne - a szent jelek által - az Egyház folyamatosan jelenvalóvá teszi Jézus áldozatát, a kereszt oltárán megpecsételt új szövetségének áldozatát [1]. Az első keresztény...

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Jó napot, még ha egy kissé csúnya is az idő. Ha viszont lelkünkben öröm lakozik, akkor mindig szép nap van. Ezért hát jó napot! Ma a kihallgatás két helyen zajlik: benn, a teremben van a betegek egy kis csoportja, az időjárás miatt, mi pedig itt vagyunk. De mi látjuk őket, ők pedig látnak minket...

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Ma folytatjuk a szentmiséről szóló katekéziseket. Miután foglalkoztunk a mise bevezető szertartásaival, most az ige liturgiáját vesszük szemügyre, amely a mise szerves része, hiszen épp azért gyűlünk egybe, hogy meghallgassuk azt, amit Isten értünk tett, és amit még értünk tenni szándékozik. "Élőben" és nem...

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Az eucharisztikus ünnepségről szóló megelőző katekézisek során láthattuk, hogy a bűnbánati cselekmény segít levetni önteltségünket, és úgy állni Isten elé, amilyenek valójában vagyunk: bűnös voltunk tudatában és a bűnbocsánat reményében.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Ma szeretnék elkezdeni az eucharisztikus ünneplés felépítésével foglalkozni. A mise két részből áll, az ige liturgiájából és az Eucharisztia liturgiájából. Ez a két rész olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egyetlen istentiszteleti cselekményt alkot (vö. Sacrosanctum Concilium, 56; A római misekönyv...

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Folytatjuk a szentmiséről szóló katekéziseket. Hogy megérthessük az eucharisztikus ünneplés szépségét, egy nagyon egyszerű szemponttal szeretném kezdeni: a szentmise imádság, sőt a voltaképpeni imádság, a legkiválóbb, a legmagasztosabb, ugyanakkor a "legkonkrétabb" imádság, ugyanis szeretettalálkozás Istennel...

November 8-án a Szentatya új katekézissorozatot kezdett a szerda délelőtti általános kihallgatás keretében: a szentmiséről tartja elmélkedéseit, hogy jobban megértsük és átéljük az Eucharisztia szertartását, és így a mise valóban segítsen minket közelebb kerülni Istenhez.
Ferenc pápa katekézisét teljes terjedelmében közöljük.