Szolfézs

2019.04.11

Előkészítő évf.

Felvételi vizsga anyaga:
20 szabadon választott népének tiszta éneklése. 
A 2. osztály szintjének megfelelő szolfézstudás.

1. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga:
20 szabadon választott ének (Éneklő Egyház 1-365. sz.) szép, tiszta éneklése; dallamfordulatok, hangközök, hármashangzatok visszaéneklése, szolmizálás. 

Tananyag:
A tanár válogatása szerinti gyakorlatok.
Skálák: dúr, moll, modális.
Hangközök, hanghelyek, kulcsok, alaphármasok, enharmónia, törzs- és alaphangok.

2. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga:
Az 1. évfolyamon végzett teljes anyag. 

Tananyag:
 Alaphármasok fordításai, előfordulásuk a dúr és moll skálákban. 


3. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga:
A 2. évfolyamon végzett teljes anyag. 

Tananyag:
A domináns szeptimakkord és fordításai. 

4. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga:
A 3. évfolyamon végzett teljes anyag.

Tananyag:
Négyeshangzatok és fordításaik.
C kulcsok ismerete.
Előjegyzések elméletben (7#, 7b).