Szolfézs

2019.04.11

Előkészítő évf.

Felvételi vizsga anyaga:
20 szabadon választott népének tiszta éneklése. 
A 2. osztály szintjének megfelelő szolfézstudás.


1. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga:

 • Népénekek éneklése: szöveggel, tisztán, szolmizálva és ABC-s névvel
 • Hangközök felismerése, éneklése, megnevezése
 • Dúr és moll alaphelyzetű hármashangzatok felismerése, éneklése
 • Előjegyzések ismerete 7#-ig és 7b-ig, elhelyezésük a vonalrendszerben
 • Ritmus: az alapritmusok mellett triola, szinkópa, éles és nyújtott ritmus felismerése, visszatapsolása

Tananyag:

 • Modális hangsorok
 • Hangközök, hármashangzatok felismerése, éneklése szolmizálva és ABC-s névvel, felépítése írásban, dúr és moll hármashangzatok megfordításai
 • Népénekek hallás utáni lejegyzése (kottázva)
 • Szóbeli anyag:
  - szemelvények a Tegzes: Hétfokú olvasógyakorlatokból
  - Bach: Példatár (1-5. memoriter, szolmizálva, ABC-s névvel)
  - szemelvények a Kodály: 15 olvasógyakorlatból
 • Egy motetta előadása: egy szólamot énekelve, a többit zongorázva

2. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga:

Az 1. évfolyam tananyaga.

Tananyag:

 • Modális sorok éneklése szolmizálva és ABC-s névvel
 • Hangközök, hármashangzatok felismerése, éneklése szolmizálva és ABC-s névvel, felépítése írásban, szűk és bő hármashangzatok fordításai
 • Egyszólamú dallam- és ritmusdiktálás
 • Szóbeli anyag:
  - Bach: Példatár (6-10. memoriter, szolmizálva, ABC-s névvel)
  - Lassus: Motetták (2 db, szöveggel és szolmizálva)
  - Az első évi és két új motetta előadása: egy szólamot énekelve, a többit zongorázva

3. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga:

Az 1-2. évfolyam tananyaga.

Tananyag:

 • Modális sorok éneklése szolmizálva és ABC-s névvel
 • Hangközök, hármashangzatok felismerése, éneklése szolmizálva és ABC-s névvel, felépítése írásban, a domináns szeptim és megfordításai
 • Egyszólamú dallam- és ritmusdiktálás
 • Szóbeli anyag:
  - Bach: Példatár (11-25., ebből 5 memoriter szolmizálva, ABC-s névvel)
  - 2 db Bach recitativo kidolgozása és előadása
  - Lassus: Motetták (az előző évben tanultak és egy új, szöveggel és szolmizálva) - esetleg néhány Bertalotti gyakorlat ABC-s névvel
  - Az első évek választott motettáinak ének-zongorás előadása mindegyik szólammal
  - Bach korálok éneklése (kamaraének)

4. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga:

Az 1-3. évfolyam tananyaga.

Tananyag:

 • Modális sorok éneklése szolmizálva és ABC-s névvel
 • Hangközök, hármashangzatok felismerése, éneklése szolmizálva és ABC-s névvel, felépítése írásban, a domináns szeptim és megfordításai
 • Egyszólamú dallamdiktálás alterált hangokkal és hangnemi kitéréssel, ritmusdiktálás
 • Szóbeli anyag:
  - Bach: Példatár (26-50., ebből 5 memoriter szolmizálva, ABC-s névvel)
  - 2 db Bach recitativo kidolgozása és előadása
  - Lassus: Motetták (11-estől, szöveggel és szolmizálva)
  - néhány Bertalotti gyakorlat ének-zongorás előadása ABC-s névvel is
  - Az előző évek választott motettái és 3 új motetta ének-zongorás előadása mindegyik szólammal
  - Bach korálok éneklése (kamaraének)