Rólunk írták: „Kiválasztott nemzetség” – Te Deum és új kántorok eskütétele Budapesten

2018.07.26

Július 24-én hálaadó misén vettek részt és koncertet adtak a budapesti Egyetemi templomban a Harmat Artúr Központi Kántorképző növendékei és végzősei. Beer Miklós váci megyéspüspök a prófétákhoz hasonlította a kántorokat, és a hívek lelkesítésére, Isten irgalmának közvetítésére buzdította őket.

Gregoriánnal: egy szűkebb kórus kiválásával és a többi kántorképzős énekes válaszaival kezdődik a mise. Beer Miklós, az Országos Magyar Cecília Egyesület elnöke első szavaival arra kéri a résztvevőket, hogy adjanak hálát a tehetségükért és a kiválasztottságukért. Mint ahogy annak idején a szemináriumban e mondat alapján ő megélte a papságra készülését: "Esélyt kapsz, hogy esélyt adhass." A kántor is a Jóistenhez segít közelebb kerülni, mint a pap.

A misében felhangzó művek mind Gounod művei, aki, mint az igazgató, Horváth István megemlíti, kétszáz éve született. Minden zeneszám címét kivetítik, és azt is megtudjuk, mikor melyik növendék vagy idén végzett kántor vezényel, orgonál.

Az olvasmányban Mikeás próféta Isten irgalmáról és hűségéről beszél, az evangéliumban Jézus ezt mondja: "Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? (...) mindaz, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyekben van, az az én fivérem, nővérem és anyám." A püspök azzal kezdi, hogy az Úr prófétája által szól, a nép helyett és a népért. A próféta vigasztal, reményre hangol. - A közösségeitekben ti is ezt a szerepet fogjátok betölteni - szólítja meg a kántorképző diákjait -, hogy a segítségetekkel mindenki prófétává válhasson, és ezáltal az egyházi közösségek a föld sója, a világ világossága lehessenek.

Jézus szinte átkarolja a hallgatóságát, amikor azt mondja, aki Atyja akaratát megteszi, az a testvére, nővére, anyja. Mi is ilyenek vagyunk, élvezzük a bizalmát. A kántorok pedig még inkább a bizalmasai és a választottjai: a szeretetét sok ember általuk érzik meg. A pap közvetlen munkatársaiként "kiválasztott nemzetségnek" érezhetik magukat, akik Isten szeretetét teszik jelenvalóvá. A püspök ezen a ponton személyes élményét osztja meg velünk: a metróban és a városi forgatagban nemrég elemi erővel tört rá a felismerés, hogy a keresztények küldetése minden emberhez szól. Mert az egész világ éhes az Úr szabadító jóságára.

Kántori eskü 

Én ... (név), mint leendő kántor, esküszöm a mindenható Istenre,
a Boldogságos Szűz Máriára és Isten minden szentjére,
hogy a katolikus Anyaszentegyházhoz mindig hű leszek,
a katolikus hit és erkölcs elveit megtartom.
Egyházam liturgikus előírásait pontosan végrehajtom,
és a templom istentiszteleti rendjét közvetlen törvényes elöljáróimmal
egyetértésben és lelkiismeretesen szolgálom,
Isten nagyobb dicsőségére és a hívek lelki üdvének előmozdítására.
Isten engem úgy segéljen.

A prédikáció után a négyéves tanulmányok eredményes és ünnepélyes lezárásaként négy végzős - Angyal Márton, Balog Szabolcs, Balogh István, Ördög Lea - elmondta a kántori esküt, mely után Beer Miklós megáldotta őket, hangsúlyozva: szolgálatuk legyen otthona a megfáradtaknak, vigasztalója a szomorúaknak, egyesítője a rájuk bízott népnek, hogy az Isten hajlékában mindig a mennyei Atya gyermekeinek érezzék magukat. 

A mise után, a növendékek rövid koncertje előtt pedig Tardy László karnagy mond beszédet. Először Szent Cecília, a kántorok védőszentje szavait idézi, aki szíve tisztaságáért könyörgött. A végzős kántor soha nincs még készen, hangsúlyozza. Sok-sok fejlődésre van szüksége, és ennek során jó, ha mindig Cecília szellemében gondolkodik a hivatásáról. 

A koncerten Gounod, Dubois, Harmat Artúr, Bárdos Lajos, Halmos László, Rahmanyinov és Franck művei hangzanak el. Rövid szünet után a hátsó teremben átadják az okleveleket és a bizonyítványokat. Az egyik legkiválóbb növendék, Balog Szabolcs, aki Harmat-díjat is átvehet, vastapsot kap.

A Harmat Artúr Központi Kántorképző a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megbízásából a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet irányítása alatt működik, négy évfolyamra felosztott tananyaggal. Az első évfolyamba azok jelentkezését várják, akik a zeneiskola 4. évfolyamának megfelelő zongora- és szolfézstudással rendelkeznek. A kántorképzőn az idei tanévben huszonhét növendék tanult.

Fotó: Merényi Zita
Forrás: Kiss Péter/Magyar Kurír

Tanfolyamunk további fényképei megtekinthetőek honlapunk "Galéria menüpontja alatt.