Karének és karvezetés

2019.04.14

1-2. évfolyam

Karének

 • Könyv: Motetták
 • A tanfolyam alatt előadásra kerülő többszólamú művek megtanulása. 

3. évfolyam

Karének

 • Könyv: Motetták
 • A tanfolyam alatt előadásra kerülő többszólamú művek megtanulása. 

Karvezetés

 • Könyv: Motetták
 • 2-es, 3-as, 4-es ütem rajza, ritmikus, legato és marcato vezénylése, aviso nyugalmi helyzetből és vezénylő mozgás közben, jobb és bal kézzel a nevezett ütemfajták bármely értékére.
 • Éles és nyújtott ritmus, tartott hang jelzése.
 • Legalább 10 népének, egy Ordinárium és 3 három- illetve négyszólamú motetta vezénylése.

4. évfolyam

Karének

 • Könyv: Motetták
 • A tanfolyam alatt előadásra kerülő többszólamú művek megtanulása.

Karvezetés

 • Könyv: Motetták
 • Összetett ütemfajták vezénylése (5/4, 6/4, 9/4 ütemek). 
 • Az alla breve vezénylése: 2/2, 3/1, dinamika és tempóbeli változás jelzése a vezénylő mozgásban. 
 • Kezdés tört értékkel, leintés az ütem bármely részén. 
 • A használatban lévő ordinárium és 3 motetta vezénylésének megtanulása. 
 • A kórustanítás és -vezetés metodikája. 
 • Az énekkar szerepe a liturgiában.