Hittan

2019.04.15

Előkészítő évfolyam

Felvételi vizsga anyaga: 
Alapvető jártasság a katolikus hitben. 

1. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga: 
Alapvető jártasság a katolikus hitben (ó- és újszövetségi Szentírás, 10 parancs, Jézus élete, szentségek, vallásgyakorlatok)

Tananyag:
Az ószövetségi Szentírás és időszak megismerése a következő csoportosítások alapján: papság, áldozatok, ünnepek, legfontosabb személyek (Ábrahám, Mózes, Dávid), Jézus korának vallási viszonyai (farizeusok, szadduceusok, vének, főpapok). 


2. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga:

Az 1. évfolyamon végzett teljes anyag.

Tananyag:
A Hiszekegy, hitünk foglalata imádságának elemzése: az Atya tulajdonságai; a Fiú kiléte és megtestesülése; Jézus megváltó halála és feltámadása; a Szentlélek kiléte és szerepe; az Egyház jellemvonásai; saját jövőnk (holtak feltámadása, örök élet).


3. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga:
A 2. évfolyamon végzett teljes anyag. 

Tananyag:
A szentségeknek, mint a köztünk tovább élő Krisztusnak bemutatása és elemzése. Keresztség, bűnbánat, Oltáriszentség, bérmálás, egyházi rend, házasság, betegek kenete. Minden szentségnél az anyag, a forma és a kiszolgáltató személy megnevezése.  


4. évfolyam

Felvételi vizsga anyaga:
A 3. évfolyamon végzett teljes anyag.  

Tananyag:
A Jézus által átértelmezett 10 parancsnak, a Krisztust követő élet megvalósításának elemzése. Viszonyunk Istennel szemben (első 3 parancs). A szülőkkel szembeni kötelességünk (4. parancs). Az emberi élettel (5. parancs) és az emberi létértékkel (=becsület) való viszonyunk (8. parancs). A két nem kapcsolata (6. és 9. parancs). Az anyagi világgal szembeni kötelességünk (7. és 10. parancs).