Instrukciók a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapjának megünnepléséhez

2018.04.18

A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknap miséjének szövegei megtalálhatóak a jelenleg hatályban lévő és használatos magyar nyelvű Misekönyv 898-900. oldalain.

Az emléknap zsolozsma-szövegének lefordításáig, annak jóváhagyásáig majd megerősítéséig a zsolozsmára kötelezettek végezzék a zsolozsmás könyv aktuális kötetének (III.) Közös részéből Szűz Mária zsolozsmáját a kötelező emléknapokra vonatkozó variánsokkal (ld. Általános Rendelkezések az Imaórák Liturgiájáról, 234-236. pont)

Amennyiben Pünkösdhétfőre más kötelező emléknap is esik, Szűz Mária, az Egyház Anyjának emléknapja elsőbbséget élvez.