Időszaki előírások

Tudnivalók Karácsony nyolcadára:
- Karácsony nyolcadában minden Olvasmányos imaórában imádkozzuk a Te Deumot.
- Az egész nyolcad alatt a két vasárnapi Befejező imaóra közül lehet választani.
- Karácsony nyolcadában a karácsonyi prefációt vesszük, ezért a IV. és a különleges alkalmakra szóló Eucharisztikus imák nem mondhatók.
- A soros nap zsoltárait folytatólagosan az I. vagy a IV. zsoltárhétről vesszük, attól függően, hogy december 24-én melyik hétnél tartottunk.

Tudnivalók a karácsonyi idő köznapjaira:
- Az Imaórák Liturgiájának I. kötete, a Misekönyv illetve a Szentmise Olvasmányainak könyve eltérő megnevezéssel hozza az egyes napokat:- Az adott naptári napról imádkozzuk a zsolozsmát 
(pl.: január 4.).
- A szentmise könyörgéseit a hét megfelelő napjánál találjuk (pl.: szerda, Vízkereszt előtt, v. után).- A szentmise olvasmányait az adott naptári napról vesszük (pl.: január 4.).

A karácsonyi idő kiemelt napjai és azokhoz rendelt utasítások, szertartások:

December 25. - Karácsony, Urunk születése - FÜ nyolcaddal

Parancsolt ünnep!

 • Az I. Esti dicséretet Karácsony ünnepéről vesszük, amely végezhető a vigília mise előtt vagy után is.
 • "Nagyon megfelelő, ha Urunk születésének éjszakáján, a szentmise előtt az Olvasmányos imaórát ünnepélyes vigíliával tartják." (ILÁR, 215.)
 • "A Befejező imaórát csak azok kötelesek elvégezni, akik az Olvasmányos imaórán és az éjféli misén nem vettek részt." (Az Imaórák Liturgiája, I. kötet, 338. old.)
 • Az éjféli szentmise előtt meghirdethető Karácsony ünnepe. Rendjét lásd: Praeorator, 97-100. old.
 • Amennyiben e nap péntekre esik, a CIC felment a bűnbánati nap tartása alól.
 • "Karácsony napján a Reggeli dicséret általában a pásztorok miséje előtt van." (ILÁR, 216.)
 • "Karácsony napján minden pap három misét mondhat vagy koncelebrálhat, amennyiben ezeket a megfelelő időben végzik." (Misekönyv, 133. old.)
 • "Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldását [...] áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión vagy rádión vagy világhálón (a szerk.) keresztül áhítattal követte." (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 4.)

Vasárnap Karácsony nyolcadában vagy december 30. - A Szent Család: 
Jézus, Mária és József - Ü

 • Családok megáldása a Praeorator szerint: 100-102. old.

December 27. - Szent János apostol és evangélista - Ü

 • Bormegáldás az Áldások könyve szerint: 452-459. old.

December 31. - Karácsony nyolcada alatti VII. nap

 • Év végi hálaadás a Praeorator szerint: 102-106. old.
 • "Teljes búcsút nyerhet az év utolsó napján az a hívő, aki templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Te Deum ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában, hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményekért." (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 26. 1. §)

Január 1. - SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (Újév) - FÜ

Parancsolt ünnep!

 • A Béke világnapja. Az egyetemes könyörgések szándékai között imádkozzunk a békéért is.
 • Ma vagy Urunk megjelenésének ünnepén kihirdethetők az egyházi év változó ünnepei. Rendjét lásd: Praeorator, 106-107. old.
 • Ma nem, de a következő napok egyikén a nép részvételével mutatható be szentmise a békéért (Különféle szükségletekben mondható misék és kö­nyörgések, 22a v. 42. szám), és mondható a polgári év kezdetére javasolt szentmise is (24. szám).
 • Amennyiben e nap péntekre esik, a CIC felment a bűnbánati nap tartása alól.
 • "Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a [...] Veni Creator himnusz ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában az év első napján, Isten segítségét kérve az esztendőre." (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek 26. 1. §. 1.)

Január 6. - URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT - FÜ

Parancsolt ünnep!

 • Ma végezzük hagyományosan a víz megáldását az Áldások könyve szerint (428-432. old.).
 • Ma, vagy az új esztendő első napjaiban kihirdethetők az új év fontosabb ünnepei. Rendjét lásd: Praeorator, 106-107. old.
 • Amennyiben e nap péntekre esik, a CIC felment a bűnbánati nap tartása alól.