Időszaki előírások

Tudnivalók az évközi időre:
- A napi zsolozsma végeztével a Salve Reginá-t (Üdvözlégy Úrnőnk) vagy más antifónát imádkozunk.
- A harangszóra az Úrangyalát imádkozzuk.
- Köznapokon és nem kötelező emléknapokon a szentmise választható az évközi időről, vagy a külön-féle szükségletekben mondható (Misekönyv, 823-886. old.), vagy a votív misék közül (Misekönyv, 889-908. old.). Rituális misék mondhatók. Megemlékező gyász-misék is bemutathatóak. A Direktórium jelölése: szabadon választható.
- "Azokon az évközi szombatokon, amelyeken megengedett a tetszés szerinti emléknapok ünneplése, ugyanazzal a rítussal vehető Szűz Mária szombati emléknapja is." (Az Imaórák Liturgiája, III. 1649. old.)

Az évközi idő kiemelt napjai és azokhoz rendelt utasítások, szertartások:

Imahét a keresztények egységéért 

 • "Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a keresztények egységéért tartott imahét néhány imádságos összejövetelén és e hét záró szertartásán részt vett." (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 11. 1. §)

Február 2. - Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) - Ü

 • A nap főmiséje a gyertyaszentelő körmenettel kezdődik, amint a Misekönyvben jelezve van.
 • Könyörgőnap a szerzetesi hivatásokért.

Február 3. - Szent Balázs püspök és vértanú - e

 • Ma vagy a következő vasárnap Balázs-áldás adható, melyet csak püspök, pap vagy diakónus szolgáltathat ki. Rendje a Praeorator szerint (147. oldal).
Február 11. - A lourdes-i Boldogságos Szűz Mária - e
 • Ma van a betegek világnapja. Adjunk lehetőséget a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatására templomunkban.

Pünkösd vasárnapját követő hétfő (Pünkösdhétfő) - A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja - E

 • A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknap miséjének szövegei megtalálhatóak a jelenleg hatályban lévő és használatos magyar nyelvű Misekönyv 898-900. oldalain. 

 • Az emléknap zsolozsma-szövegének lefordításáig, annak jóváhagyásáig majd megerősítéséig a zsolozsmára kötelezettek végezzék a zsolozsmás könyv aktuális kötetének (III.) Közös részéből Szűz Mária zsolozsmáját a kötelező emléknapokra vonatkozó variánsokkal (ld. Általános Rendelkezések az Imaórák Liturgiájáról, 234-236. pont) 

 • Amennyiben Pünkösdhétfőre más kötelező emléknap is esik, Szűz Mária, az Egyház Anyjának emléknapja elsőbbséget élvez. 

Június 

 • Ahol szokásban van, júniusban végezhető a Jézus Szent Szívének litániája, amelynek rendjét lásd: Praeorator, 29-31. old.
 • "Nem szabad olyan szentségkitételt tartani, mely egyedül a szentségi áldásért van." (Praeorator, 56.old)

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA -

 • "Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomon belül vagy azon kívül végzett szentséges körmeneten, elsősorban az úrnapi körmeneten áhítattal részt vesz." (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 7. 1. § 3.)
 • Az Úrnapi körmenet végzésének rendjét lásd: Praeorator, 174-183. old.

JÉZUS SZENT SZÍVE -  

 • "Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Jézus Szentséges Szívének ünnepén nyilvánosan elimádkozza az Urunk Jézus! Az emberekre árasztott... kezdetű engesztelő imádságot. Ugyanezzel az imádsággal más körülmények között részleges búcsút nyerhet." (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 3.)

Augusztus 15. - SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE -

 • Amennyiben e nap péntekre esik, a CIC felment a bűnbánati nap tartása alól.

Szeptember utolsó vasárnapja -
A Szentírás Vasárnapja

 • A hívek Szentírásainak megáldása végezhető az áldozás utáni könyörgést követően. Lásd: Praeorator, 150-151. old.

Október 

 • Kiváltképpen októberben imádkozzuk közösen a Rózsafűzért. Rendjét lásd: Praeora-tor, 74. old.
 • "Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a rózsafűzért templomban vagy kápolnában, családban, szerzetesi közösségben, jámbor társulatban vagy jámbor szándékkal együttlévők közösségében elimádkozza." (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 17.)
 • "Nem szabad olyan szentségkitételt tartani, mely egyedül a szentségi áldásért van." (Praeorator, 56.old)

Október első vasárnapja

 • Terménybetakarítási hálaadás tartható, amelynek rendjét lásd: Praeorator, 147. old.

November 1. - MINDENSZENTEK ÜNNEPE -

    Parancsolt ünnep!
 • "Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki  
  1. november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon elnyerhető); 
  2. aki halottak napján, XI. 2-án (vagy az ordinárius engedélyével a megelőző vagy következő vasárnapon vagy Mindenszentek napján) templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik." (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 29. 1. §.)
 • Amennyiben e nap péntekre esik, a CIC fel-ment a bűnbánati nap tartása alól.

Évközi 33. vasárnap

 • Szegények világnapja

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA -

 • Az elmúlt egyházi évért ezen a napon hálaadást végzünk: A Jézus Szíve litániát követően elimádkozzuk a felajánló imádságot Jézus Szívéhez. Rendjét lásd: Praeorator, 29. és 64. old.
 • "Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Krisztus Király ünnepén nyilvánosan elimádkozza az Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk... kezdetű felajánló imát. Ugyanezzel az imádsággal más körülmények között részleges búcsút nyerhet." (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 2.)