Időszaki előírások

Tudnivalók az adventi időre:
- Az adventi koszorú megáldásának és az adventi gyertyagyújtásnak menetét lásd: Praeorator, 96. old.
- Advent idején az oltár virággal való díszítése visszafogottabb legyen, hogy megfeleljen ezen idő jellegének, és ne elővételezze az Úr születésének teljes örömét. (RMÁR, 305.)
- Ebben az időben az orgona és más hangszerek használata is legyen visszafogottabb. (Caeremoniale Episcoporum, 236.)
- A házasságkötés ünneplésekor is a bűnbánati napok jellegét őrizzük. (vö.: A Házasságkötés szertartásának rendje, 32.)

Tudnivalók az adventi idő első egységére:
- Advent köznapjain december 16-ig komoly igény vagy lelkipásztori érdek alapján a templomigazgató vagy a miséző pap megítélése szerint vehetők a különféle alkalmakra szóló és votív misék. (RMÁR, 376.)
- Egyszerű megemlékező gyászmisék nem mondhatók. (RMÁR, 381.)

Tudnivalók Advent utolsó hetére:
- Az ordinárius rendeletére vagy engedélyével dec. 17-24 közötti köznapokon "valamely súlyosabb szükség idején vagy megfelelő lelkipásztori okból mondható" különféle alkalmakra szóló vagy votív mise, a vasárnap kivételével. (RMÁR, 374.)
- Egyszerű megemlékező gyászmisék nem mondhatók. (RMÁR, 381.)
- A Zsolozsmában a Reggeli és Esti dicséret zsoltáraihoz a hét napjának megfelelő antifónákat vesszük, az Esti dicséretben a Magnificathoz a dátumnak megfelelő Ó-antifónát.
- Nem ünneplünk kötelező emléknapot december 17-től 24-ig, [...] még külön naptár alapján sem. (ILÁR, 238.)
- Ha valaki ünnepelni akar egy szentet ebben az időszakban, akkor:
1. A Misében a soros nap kollektája helyett vehető a szent saját kollektája. (Vö.: RMÁR, 355.
2. A Zsolozsmában: Az Olvasmányos imaórában az Időszaki részből vett patrisztikus olvasmány és annak válaszos éneke után vegye a szenttel kapcsolatos olvasmányt is a maga válaszos énekével, és befejezésül a szentről szóló könyörgést imádkozza el. A Reggeli dicséretben és az Esti dicséretben a zárókönyörgés után - elhagyva annak záradékát - elmondhatja a szentről (a Saját vagy a Közös részből) vett antifónát és könyörgést. (Vö.: ILÁR, 239.)