Gyász- és votívmisék

A hatályos liturgikus rendelkezések értelmében a Szent Háromnap folyamán sem gyászmise (temetési mise sem) sem votívmise nem tartható. 
(Ezekre a RMÁR, 372. 373-374. 376. 380-381. pontjai is kitérnek, összefoglalóan a Caeremoniale episcoporum c. szertartáskönyvben találhatjuk meg.)