Az olvasmányokról

A Szentmise Olvasmányai "A" év: Előzetes tudnivalók, 99. pont.

A húsvéti szent háromnap

Az Úr vacsorájának csütörtökjén az esti misében a végkifejletet megelőző lakoma emlékezete különleges fénybe állítja be egyrészt a tanítványai lábát megmosó Krisztust, másrészt Pál szavait a keresztény húsvét megalapításáról az Eukarisztiában.
Nagypéntek liturgikus cselekménye a kínszenvedés János szerinti elbeszélésében éri el tetőpontját. Urunk, mint az Izajás könyvében hírül adott Isten Szolgája valóban az egyetlen pappá lett, midőn önmagát ajánlotta fel Atyjának. 
A szent éjszaka húsvéti virrasztására hét ószövetségi olvasmány van kijelölve, amelyek felidézik Isten csodálatos tetteit az üdvösség történetében; továbbá kettő az újszövetségből, tudniillik a feltámadás hírüladása a három szinoptikus evangélium egyike szerint, és egy apostoli olvasmány a keresztségről, mint Krisztus feltámadásának szentségéről. 
Húsvét napjára evangéliumi olvasmány gyanánt János szövege szerepel a sírbolt üresen találásáról. De tetszés szerint olvashatók a szent éjszaka evangéliumi szövegei is, vagy ha van vasárnap esti mise, Lukács elbeszélése Jézus megjelenéséről az Emmauszba igyekvő tanítványoknak. Az első olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből van. Ezt a könyvet használjuk az egész húsvéti időn át az Ószövetségből vett olvasmányok helyett. Az apostoli olvasmány arra utal, hogy élnünk kell Húsvét szent titkát az Egyházban.