Az olvasmányokról

A nagyböjt idő olvasmányrendjéről

A Szentmise Olvasmányai "A" év: Előzetes tudnivalók, 97-98. pont

a) Vasárnapokon


Az evangéliumi olvasmányok így vannak elrendezve:
Az első és a második vasárnap megtartja az Urunk megkísértéséről és színeváltozásáról szóló elbeszéléseket, de a három szinoptikus szerint.
A három következő vasárnapra az A-évben visszakerült a szamariai asszonyról, a vakonszületettről és Lázár feltámasztásáról szóló evangélium. Ezek az evangéliumi szakaszok fontosak a kereszténységbe történő beavatás szertartására való tekintettel, de olvashatók a B- és C-évben is kiváltképp ott, ahol keresztségre készülő felnőttek vannak.
A B- és C-évre azonban más szövegek is rendelkezésre állnak, mégpedig a B-évben János szövegei Krisztus megdicsőüléséről a kereszthalálban és a feltámadásban, a C-évben pedig Lukács szövege a megtérésről.
"Urunk szenvedésének Pálma-vasárnapjára" a körmenethez választott szövegek beszámolnak az Úr ünnepélyes bevonulásáról Jeruzsálembe a három szinoptikus evangélium szerint; a misében pedig Urunk kínszenvedésének elbeszélését olvassuk.
Az ószövetségi olvasmányok az üdvösség történetére vonatkoznak, minthogy az a nagyböjti hitoktatásnak egyik sajátos tartalma. Minden egyes év szövegsorozatában szerepelnek ennek a történetnek főbb elemei a kezdettől elindulva egy új szövetség megígéréséig.
A választott apostoli olvasmányok felelnek az evangéliumi és az ószövetségi olvasmányokra, és a lehetőség szerint szorosabb kapcsolat van közöttük.

b) Köznapokon

Az evangéliumból és az ószövetségből vett olvasmányok egymáshoz illően vannak megválogatva, és a nagyböjti hitoktatás sajátos tárgyköreivel foglalkoznak, alkalmazkodva ennek az időszaknak gondolatvilágához. A negyedik hét hétfőjétől kezdve megközelítően folyamatosan olvassuk a János-evangéliumot, mert ebben az evangéliumban olyan szövegek találhatók, amelyek leginkább megfelelnek a nagyböjt jellegének.
Minthogy a szamáriai asszonyról, a vakonszületettről és Lázár feltámasztásáról szóló olvasmányok vasárnapokon hangzanak el és csupán az A-évben (más években csupán tetszés szerint), gondoskodtunk arról, hogy köznapokon újra elő lehessen őket venni. Ezért a harmadik, a negyedik és az ötödik hét kezdetén be van illesztve egy-egy "szabadon választható mise". Ezeket a miséket lehet mondani a napi olvasmányok elhagyásával a szóban forgó hét egy-egy tetszés szerinti köznapján.
A nagyhét első három napján a kínszenvedés titkáról szólnak az olvasmányok. A krizmaszentelés miséjének olvasmányai rávilágítanak Krisztus messiási küldetésére és arra, hogy az a szentségek által folytatódik az Egyházban.