Az olvasmányokról

A Szentmise Olvasmányai "A" év: Előzetes tudnivalók, 95-96. pont.

A karácsonyi idő olvasmányrendjéről

a) Főünnepeken, ünnepeken és vasárnapokon

Karácsony előestéjére és három miséjére prófétai és egyéb olvasmányokat választottunk a római hagyományból.
A karácsony nyolcadába eső vasárnapon, a Szent Család ünnepén az evangélium Jézus gyer­mekségéről szól, a többi olvasmány a családi élet erényeiről.
Karácsony nyolcadnapján, amely egyszersmind a Boldogságos Szűz Mária főünnepe, az olvasmányok az istenszülő Szűzről és Jézus névadásáról adnak hírt.
A karácsony utáni második vasárnap olvasmányai a megtestesülés titkáról szólnak.
Urunk megjelenése főünnepének ószövetségi olvasmánya és evangéliuma római hagyo­mányhoz igazodik; apostoli olvasmányként pedig szöveget olvasunk a pogány nemzetek meghívásáról az üdvösségre.
Urunk megkeresztelkedésének ünnepén erről a szent titokról szólnak a választott szövegek.

b) Köznapokon

December 29-től folyamatosan olvassuk János első levelét, amelyet már 27-én Szent János ünnepén és a rákövetkező napon, az Aprószentek ünnepén elkezdtünk. Az evangéliumok Urunk jelenéseire vonatkoznak. Jézus gyermekkorának eseményeiről olvasunk a Lukács-evan­géliumból (dec. 29-én és 30-őán), majd János evangéliumának első fejezetét (dec. 31-től jan. 5-ig) és Urunk fontosabb megnyilatkozásait a négy evangéliumból (jan. 7-től 12-ig).