Az olvasmányokról

A vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: A.

Az adventi idő olvasmányrendjéről

A Szentmise Olvasmányai "A" év: Előzetes tudnivalók, 93-94. pont

a) Vasárnapokon

Az evangéliumi olvasmányoknak sajátos jellegük van: utalnak az Úr eljövetelére az idők végén (első vasárnap), Keresztelő Jánosra (második és harmadik vasárnap) és azokra az eseményekre, amelyek Urunk születését közvetlenül előkészítették (negyedik vasárnap).
Az ószövetségi olvasmányok a Messiásról és a messiási időről szóló jövendölések, kiváltképp Izajás könyvéből.
Az apostoli olvasmányok buzdításokat és üzeneteket tartalmaznak az időszaknak más-más jellemvonásai szerint.

b) Köznapokon

Két olvasmány-sorozat van: az egyik advent kezdetétől december 16-ig kerül sorra; a másik 17-től 24-ig.
Az advent első részében Izajás könyvét olvassuk a könyv sorrendjét követve. Nem hagyjuk ki azonban a nagyobb jelentőségű szövegeket sem, amelyek vasárnapokon is előfordulnak. Az evangéliumok ezeken a napokon az első olvasmányra való tekintettel vannak megválasztva.
A második hét csütörtökjével kezdődnek a Keresztelő Jánosról szóló evangéliumok. Az első olvasmány pedig vagy folytatja Izajás könyvét, vagy az evangéliumra tekintő szöveg.
A karácsony előtti utolsó héten Máté (1. fejezet) és Lukács evangéliuma (1. fejezet) mondja el az eseményeket, amelyek közvetlenül előkészítették Urunk születését. Első olvasmányként az evangéliumra tekintettel vannak kiválogatva az ószövetség különféle könyveiből olyan szövegek, amelyekben nagyobb jelentőségű messiási jövendölések találhatók.