A 2017-es év tanfolyamának kezdőidőpontja (egyben a felvételi időpontja is) 2017. június 23., péntek, 8:00 lesz. A képzés helyszíne a PPKE-HTK épülete. A felvételi helyszíne még egyeztetés alatt.
A tanfolyamhoz szükséges jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve (!) 2017. június 16-ig kérjük eljuttatni Intézetünkhöz (1068 Budapest, Városligeti fasor...

Ferenc pápa március 4-én kedden kihallgatáson fogadta Gerhard Ludwig Müller bíborost, a Hittani Kongregáció prefektusát, amelyen jóváhagyta az Ecclesia Dei Pápai Bizottság levelét. Az Ecclesia Dei Pápai Bizottságot Szent II. János Pál pápa 1988. július 2-án alapította meg a Hittani Kongregáció keretein belül azzal a céllal, hogy tisztázza a...

Szinte közhelyszerű, sokszor idézik és értelmezik a Szent Ágostonra visszamenő mondást: "Qui bene cantat, bis orat..." (aki szépen/helyesen/jól énekel, kétszeresen imádkozik). Protestáns testvéreink szerint Luther Márton is használta ezt a kijelentést; jól tette! Ágoston, a nagy egyháztanító a 72. zsoltár első sorához írt kommentárként fogalmazta...

Őszentsége, Ferenc pápa, 2016. június 3-án, Jézus Szentséges Szívének főünnepén kelt rendeletében elrendelte, hogy Szent Mária Magdolnának eddigi kötelező emléknapja (július 22) ünnep rangot kapjon. A pápa e rendelkezése indoklásában Mária Magdolnának egyrészt az Úr Jézus üdvözítő misztériumában betöltött sajátos szerepére irányítja a figyelmet,...


Amint arról beszámoltunk, január 21-én hozták nyilvánosságra Ferenc pápa döntését, miszerint a nagycsütörtöki lábmosás szertartásában mostantól nők is részt vehetnek. Az alábbiakban Kajtár Edvárd, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet irodavezetője írását közöljük a változással kapcsolatban. 2016 vízkeresztjének ünnepén Ferenc pápa kérésének...

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2015-ös évi tavaszi ülésén döntés született a Missale Romanum, vagyis Római Misekönyv új, magyar nyelvű kiadásának előkészítéséről, amelynek feladataival a Liturgikus Intézetet bízták meg. A kiadáshoz szükséges munkálatok már elindultak. Ahhoz, hogy e munkát még teljesebbé tegyük, az alábbi e-mail címre várjuk...

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2012. november 10-én kelt dekrétumával (Prot.No. 626/12/L) jóváhagyta az Opus Dei Prelatúra liturgikus kalendáriumát, valamint 2013. február 28-ai dátummal a Prelatúra néhány liturgikus ünnepének saját szövegét, amely ünnepek a következők:


Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet - 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. - Kapcsolat