Tanítóhivatali megnyilatkozások

Acta Apostilicae Sedis 1909 - től


Ad resurgendum cum Christo 

A Hittani Kongregáció dokumentuma a halottak eltemetésével kapcsolatban

A Katolikus Egyház Katekizmusának kompendiuma 


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata a Miatyánk és az Üdvözlégy Mária szövegváltozatainak használatáról


A templomban tartott koncertekről


Az Eucharisztia ünneplésével kapcsolatos kérdésekről 

MKPK körlevél

Az Európai Püspöki Konferencia megnyilatkozásai 


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megnyilatkozásai


A Német Püspöki Konferencia dokumentumai 


Az Oltáriszentség imádásához kapcsolt teljes búcsúkról


Egyházi dokumentumok gyűjteménye


Liturgiam Authenticam 

A népnyelvek használata a római liturgia könyveinek kiadásaiban. Ötödik instrukció a II. Vatikáni Zsinat szent liturgiáról szóló rendelkezésének megfelelő végrehajtásáról (a rendelkezés 36. cikkelyéhez)

Lumen Gentium

A II. Vatikáni Zsinat dokumentuma az Egyházról

Pápai enciklikák


Pápai megnyilatkozások


Redemptionis Sacramentum 

Egyes megtartandó, illetve kerülendő dolgokról a legszentebb Eucharisztiával kapcsolatban

Sacrosanctum Concilium

A II. Vatikáni Zsinati dokumentuma a szent liturgiáról

Summorum Pontificum

Motu proprio kiadott apostoli levél

Szentszéki dokumentumok


Változás Szent Mária Magdolna liturgikus ünneplésében


Unitatis redintegratio 

A II. Vatikáni Zsinat dokumentuma az ökumenizmusról

Varietates legitimae

A római liturgia és az inkulturáció